M8 - Bezpečnostní management v dopravě

Studijní opory k modulu M8 - Bezpečnostní management v dopravě - letecká doprava - autoři František Martinec, Rudolf Volner

Studijní opory k modulu M8 - Hodnocení bezpečnosti dopravy - autor Jiří Ambros


Videa a další doplňkový materiál k modulu M8 - Bezpečnostní management v dopravě

Letecká legislativa

Legislativa Vývoj leteckého práva Národní legislativa
Mezinárodní legislativa Schéma legislativy EU  

Prostředky k zajištění vnější bezpečnosti

Video 1 - Vnější kamery Video 2 - Detail vnější kamery Video 3 - Vnější oplocení 1 Video 4 - Vnější oplocení 2

Prostředky pro zajištění vniřní bezpečnosti

Prezentace - Ruční detektory Video 5 - Nebezpečné předměty Video 6 - Kontrolní rám osob Video 7 - Kontrola zavazadel
Video 8 - Kontrola tekutin Video 9 - Ruční detektory Video 10 - Přístroj na kontrolu zavazadel  

Prezentace k tématu

Užitečné odkazy

Úřad civilního letectví Ministerstvo dopravy EASA
IATA ICAO  

Ukázka měřící techniky pro zjišťování dopravně-inženýrských dat
Autor: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.Animace k modulu M8 - Hodnocení bezpečnosti dopravy - část 1. - autor Jiří Ambros


Animace k modulu M8 - Hodnocení bezpečnosti dopravy - část 2. - autor Jiří Ambros


Animace k modulu M8 - Hodnocení bezpečnosti dopravy - část 3. - autor Jiří Ambros