Propagace

Tiskové zprávy

Publicita

Jiné

Institut dopravy na Dnu otevřených dveří Fakulty strojní, 1. 2. 2013

Seminář Novinky v dopravní technice, 2013

Prezentace OP VVvD na DFJP v rámci Dne BESIPu, 24.4.2013
Presentace OP VVvD na DFJP v rámci Dne BESIPu, 24.4.2013
Prezentace OP VVvD na dveřích řešitelů (dr. Kukla, garant pilotního ověřování M17 a M18)
Presentace OP VVvD na dveřích řešitelů (dr. Kukla, garant pilotního ověřování M17 a M18
Prezentace OP VVvD při příležitosti Dnů NATO 2013
Dny_NATO_3.jpg
Dny_NATO_5.jpg
 
VVvD na Dni otevřených dveří DFJP Univerzity Pardubice
DOD-UPa.jpg