Vyhodnocení výsledků projektu

Monitorovací indikátor
Název monitorovacího indikátoru
Cílová hodnota
Dosažená hodnota
Poznámka
06.43.10
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
21
22
Splněno
06.43.13
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT
2
2
Splněno
06.43.18
Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu
21
22
Splněno
07.41.20
Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
34
54
Splněno
07.41.55
Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů
1150
1219
Splněno
07.42.70
Počet zapojených partnerů
2
2
Splněno
07.46.55
Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů
900
1219
Splněno